Satılan Mal Maliyetini Nasıl Hazırlayacağınızı BütçeMal Maliyetini Hazırlama Bütçesi

Mal satılan bütçenin maliyeti esasen işletme bütçenizin bir parçasıdır.

İşletme Bütçesi nedir?

İşletme bütçesi ana bütçenin iki bölümünden biridir. İşletme bütçesinin amacı, satış, üretim ve mamul stokları gibi firmanın gelir getiren faaliyetlerini tanımlamaktır. İşletme bütçesinin nihai sonucu proforma gelir tablosu ve işletme kar marjıdır.

İşletme kar marjı, mali bütçeyi hazırlayana kadar hesaplayamadığınız net kar ile aynı değildir. İşletme bütçesi, mali bütçeden önce hazırlanır, çünkü faaliyet bütçesi hazırlanıncaya kadar pek çok finansman faaliyeti bilinmemektedir.

Satış Bütçesi

İşletme bütçesinin ilk ve en temel bileşeni satış planından beklenen birimleri ve geliri listeleyen satış bütçesidir (bir satış planınız var mı?). Satış tahmininiz ne kadar doğruysa, o kadar etkin bir şekilde işletmeyi yönetebilirsiniz.

Satış bütçesi, önümüzdeki muhasebe veya bütçe dönemi için bir işletmenin satış beklentilerini hafızaleşirir ve satış planına brüt gelir kazandırır. Hem birimlerde hem de dolar cinsinden ifade edilir. Sınırlı ürün kategorileri ve bölgeleri olan daha küçük şirketler, işletme genelinde satış bütçesini geliştirebilir. Bir dizi ürüne sahip daha büyük şirketler, basitliği sağlamak ve işi zamanında yapmak için bütçeyi ürün kategorilerine ve / veya coğrafi bölgelere toplamıştır.

Satış bütçesi genellikle hazırlanmakta ve aylık veya üç aylık formatta sunulmaktadır (yıllık formatta küçük bir işlem yapılabilir bilgi verilmektedir ve fırsat vurgulanmamaktadır).

Satış bütçesine çeşitli bölümler katkıda bulunur. Tabii ki, girdi çoğunluğu günlük olarak müşterilerle uğraşan satış ekibinden geliyor.

Pazarlama, satışların zamanlamasını ve hacmini etkileyebilecek promosyon bilgilerine katkıda bulunur. Mühendislik, eski ürünlerin durdurulmasının yanı sıra yeni ürün geliştirme ve çıkış tarihleri ​​hakkında fikir sahibi olabilir. Yürütme ekibi, bu rakamları planlı bölünmeler veya satın alımlara dayalı olarak inceleyebilir ve revize edebilir.

Örnek Bütçe

Örnek bir işletme bütçesi geliştirirken, OH, Zanesville'de bulunan küçük bir seramik işi olan ArtCraft Pottery'yi örnek olarak kullanacağım. 1900'lerin başında Ohio bölgesinde üretilen ünlü sanat çanak çömleklerinin reprodüksiyonlarını üretiyorlar.

Bütçeleme - İşletme Bütçesi Nasıl Geliştirilir konusundaki makalemizden örnek olarak ArtCraft Çömlekçilik kullanırsak, aşağıdaki bilgiler malların satıldığı bütçenin maliyetini geliştirmek için kullanılabilir.

Bütçeden satılan malların maliyetini geliştirmek için, doğrudan malzeme bütçesinden, direkt işçilik bütçesinden, genel bütçeden ve biten mamul stok envanterinden bilgi almalıyız.

Bu bütçelerden gelen bilgileri kullanarak, şu malların satıldığı bütçeyi geliştirebiliriz:

Doğrudan malzemelerin yanında bir dipnot var.

* Üretim ihtiyaçları = (5720 çömlek X 3 $) - (28.600 zo boya X $ 0.20)

ArtCraft Çanak Çömlek Mal Maliyeti Satılan Bütçe

Doğrudan Malzeme Kullanıldı * 22,80 TL > Doğrudan İşçi Kullanılmış
6, 864 Tepegöz
10, 012 Bütçelenmiş Üretim Giderleri
39,756
Biten Mallar Başlangıç ​​
1, 251 Satılan Mallar
$ 441, 007 Eksi: Biten Mallar
(1, 390) Satılan Malların Bütçelenmiş Maliyeti
$ 39, 617